Bestyrelsens sammensætning

Her giver vi et overblik over, hvordan bestyrelsen er sammensat.